Østre Toten kommune

Kommunedelplaner

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen.

Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema, for eksempel kommunedelplan for klima og kommunedelplan for Lena.

Kommunedelplanen for Lena ser du her.

De viktigste dokumentene er:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Renate Vestbakken
Ingeniør
E-post
Telefon 90 41 04 69
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23