Østre Toten kommune

Snarveier

Kommunedelplaner

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen.

Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema, for eksempel kommunedelplan for klima og kommunedelplan for Lena.

Kommunedelplanen for Lena ser du her.

De viktigste dokumentene er:

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 904 10 469
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 928 94 923