Østre Toten kommune

Gebyr for plansaker

For å få behandlet planforslaget ditt, må du betale gebyr. Her finner du gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23