Østre Toten kommune

Snarveier

Gebyr for plansaker

For å få behandlet planforslaget ditt, må du betale gebyr. Her finner du gebyrregulativ med oversikt over priser for behandling av private planforslag.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 901 02 684
Renate Vestbakken
Arealplanlegger
E-post
Telefon 904 10 469
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 928 94 923