Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Seksjonering

Når en bygning består av to eller flere leiligheter kan den seksjoneres slik at hver leilighet blir et eget rettsobjekt. Det betyr at eieren av seksjonen kan selge den og pantsette den uten at de andre seksjonene (leilighetene) blir berørt av dette.

Hvilken lov gjelder for seksjonering?

Fra 1. januar 2018 ble det innført ny seksjoneringslov. Denne setter mange nye krav til seksjonering. Det er viktig at du setter deg grundig inn i eierseksjonsloven og forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering for å sikre at det ikke oppstår uklarheter som senere som kan føre til problemer.

Hvor kan du få hjelp til seksjonering?

Kommunen behandler søknaden, men driver ikke med generell veiledning eller rådgivning om seksjonering. I stedet bør du ta kontakt med en advokat eller eiendomsmegler som kan hjelpe deg med å lage søknad og vedtekter.

Hvordan søker jeg?

Du må sende inn søknad om seksjonering eller reseksjonering til kommunen. Både søknad og vedlegg må sendes inn i to eksemplarer fordi tinglysing krever at ett sett dokumenter lagres hos Kartverket, mens ett sett returneres til søker etter tinglysing, jf. forskrift om tinglysing § 6.

Hvor finner jeg søknadsskjema?

Du må legge ved tegninger av seksjonene og et kart som viser eiendommen.
Av tegningene må det gå klart frem hva som skal tilhøre hver enkelt seksjon og hva som skal være tilleggsareal til seksjonene, hva som skal være parkeringsareal og fellesareal.

Hvor sender jeg søknaden?

Søknaden med vedlegg må sendes som original per post til Østre Toten kommune, postboks 24, 2851 Lena.

Hvordan behandler vi søknaden?

Når du sender inn søknad om seksjonering behandler vi denne innen 12 uker, forutsatt at den er komplett, jf. eierseksjonsloven(eiersl) § 14. Du kan søke om seksjonering allerede når du får rammetillatelse dersom det er et nybygg, jf. eiersl §8.

  • Hvis søknaden er ufullstendig blir den sendt i retur for retting
  • Vi godkjenner eller avslår søknaden og sender vedtaket til den som har sendt inn søknaden
  • Når vi har gjort vedtak er det en tre ukers klagefrist på vedtaket
  • Når klagefristen er utløpt sender vi seksjoneringen til tinglysing hos Kartverket
  • Vi sender søknad, tegninger og andre dokumenter som har blitt tinglyst tilbake til den som har sendt søknaden når vi får det tilbake fra tinglysing

Hva koster det å seksjonere?