Østre Toten kommune

Sammenslåing

Når er en sammenslåing aktuelt?

Hvis du har en eiendom som består av flere gårds- og bruksnumre kan det være fornuftig å slå sammen disse til én eiendom. Du får som eier færre gårds- og bruksnumre å holde orden på og vi får ryddet opp i eiendomsregisteret.

Årsaken til at eiendommen din har flere gårds- og bruksnumre kan være mange, men det er ofte fordi man en gang i tiden har kjøpt ekstra areal til eiendommen eller at eiendommen ble opprettet fra flere gårdsnumre.

Hva må være i orden før man kan sammenslå?

  1. Det må være samme eier på gårds- og bruksnumrene som skal slås sammen.
  2. Forhold som omhandler pant, rettigheter og lignende må være avklart.

Vi innhenter opplysninger om eiendommen når du har sendt inn krav om sammenslåing, og gir tilbakemelding hvis noe er til hinder for å slå sammen eiendommene.
Se også Kartverkets nettsider om sammenslåing av eiendommer

Hvordan krever jeg sammenslåing?

Du må fylle ut et krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter og sende det til oss.

Det er tre måter å få levert skjemaet på en måte som sikrer at informasjonen er trygg og at signaturen kommer med på skjemaet.

  1. Skjemaet krever at du oppgir personnummeret ditt. Derfor anbefaler vi at du bruker den sikre tjenesten eDialog, som sørger for at dokumentene blir kryptert før de sendes til oss. Det betyr i praksis at du må skrive ut skjemaet, signere det med penn, sjekke at alt er utfylt riktig, skanne det inn og så benytte edialog,
  2. Legg signert skjema i konvolutt og send det per post til Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.
    Eller:
  3. Legg signert skjema i konvolutt og lever det i kommunens postkasse ved hovedinngangen på rådhuset.

    Trenger du hjelp til å fylle ut kravet, kan du gjerne ta kontakt med oss.

Hva koster en sammenslåing?

Vi tar ikke gebyr for å sammenslå eiendommer.

Margaret Mauset
Ingeniør
E-post
Telefon 94 14 68 47
Mobil 94 14 68 47