Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Sammenslåing

Når er en sammenslåing aktuelt?

Hvis du har en eiendom som består av flere gårds- og bruksnumre kan det være fornuftig å slå sammen disse til én eiendom. Du får som eier færre gårds- og bruksnumre å holde orden på og vi får ryddet opp i eiendomsregisteret.

Årsaken til at eiendommen din har flere gårds- og bruksnumre kan være mange, men det er ofte fordi man en gang i tiden har kjøpt ekstra areal til eiendommen eller at eiendommen ble opprettet fra flere gårdsnumre.

Hva må være i orden før man kan sammenslå?

  1. Det må være samme eier på gårds- og bruksnumrene som skal slås sammen.
  2. Forhold som omhandler pant, rettigheter og lignende må være avklart

Vi innhenter opplysninger om eiendommen og kan bidra til å ordne opp i heftelser når du har sendt inn krav om sammenslåing.

Hvordan krever jeg sammenslåing?

Du må fylle ut et krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter og sende det til oss.
Da skjemaet inneholder fødselsnummeret ditt anbefaler vi at du bruker den sikre tjenesten eDialog som krypterer opplysningene før de sendes.

Du kan også sende kravet til postmottak@ostre-toten.kommune.no eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Trenger du hjelp til å fylle ut kravet kan du gjerne ta kontakt med oss.

Hva koster en sammenslåing?

Vi tar ikke gebyr for å sammenslå eiendommer.

Kontakt

Pål Ellingsen Byfuglien

Telefon: 482 54 258

E-post: 
pal.ellingsen.byfuglien@ototen.no