Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Bygge, rive eller endre

Vi henviser mye til hjemmesidene til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), som er et nasjonalt kompetansesenter på bygningsområdet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven. DiBK er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

a) Tiltak som er unntatt fra kommunens saksbehandling og du ikke trenger å søke om:

Se også:

 

b) Tiltak som krever søknad og tillatelse og du kan søke om selv.

b1) Mindre tiltak på bebygd eiendom:

Se også:

b2) Alminnelige driftsbygninger i landbruket:

 

c) Tiltak du må få et firma til å søke, prosjektere og utføre:

c1) Alle andre tiltak enn det som er beskrevet under a og b.

c2) Bruksendring 

Se også:

c3) Søknadspliktig oppdeling av boenhet

 

Selvbygger:

Kommunen kan godkjenne person for ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, dersom personen sannsynliggjør at arbeidet godkjenningen gjelder vil bli utført i samsvar med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

MERK: Dette gjelder kun oppføring av egen bolig eller fritidsbolig og ikke riving.

 

Finn ut om du kan erklære ansvar

 

Sende byggesøknader digitalt

ByggSøk stenger for nye byggesøknader 1. oktober 2020. Allerede nå kan alle profesjonelle aktører i byggenæringen ta i bruk nye, digitale søknadsløsninger for byggesak.
Fem leverandører tilbyr løsninger for å lage og sende byggesøknader digitalt. Profesjonelle aktører kan fylle ut og sende inn: 

  • Nabovarsel 
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • Ettrinnssøknad
  • Ansvarsretter
  • Gjennomføringsplan
  • Endringssøknad
  • Midlertidig brukstillatelse
  • Ferdigattest 

Søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper, som blant annet arkitekter og rørleggere, og gjør det enklere å gjøre ting riktig nå man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett. Søknadene kan dermed behandles raskere i kommunen.  
 
Alle løsningene er betalingsløsninger med ulike prismodeller. Løsningene er presentert på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet: dibk.no/tjenestene

Åpningstider

Besøks- og telefontid:
Tirsdag og torsdag 09-15

Adresse

Søknad sendes til:

Østre Toten kommune

Postboks 24

2851 Lena

E-post: postmottak@ototen.no

Kontakt

Anita Tenold

Byggesaksbehandler

Send e-post
Telefon 948 19 235
  

Per André Rjaanes

Eiendomsskatt/byggesaksbehandler

Send e-post
Telefon 468 07 668
  

Sohrab Mohammad Kamaly

Fagleder byggesak/byggesaksbehandler

Send e-post 
Telefon 900 26 850