Østre Toten kommune

Momskompensasjon for lag og foreninger

Lag og foreninger kan søke Lotteri og stiftelsestilsynet om momskompensasjon på varer og tjenester. 

Tilskuddsordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

For å søke må dere være registrert i Frivilligregisteret, og frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet til lotteritilsynet. 

Søknadsfrist
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 

Kontakt

E-post postmottak@lottstift.no 
Telefon 57 82 80 00