Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester, rask psykisk helsehjelp. Frisklivssentral og fysio- og ergoterapitjenester.

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon resepsjon

913 09 008

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

 

Direkte til avdelingene

Avdeling 1 demens: 904 16 862

Avdeling 2  demens: 906 12 997

Avdeling 3 korttid: 906 81 766

Avdeling 4 langtid: 902 60 139

Kjøkken: 917 04 328

Dagsenter plan 0: 957 65 963

Dagsenter plan 1: 971 18 765