Østre Toten kommune

Labo

Labo har 111 sykehjemsplasser fordelt på fire avdelinger.

Sykehjemstilbudet ved Labo er fordelt på 48 plasser for personer med demens, 26 langtidsplasser for somatikk og 36 korttidsplasser (inkludert 2 KAD-plasser).

Fokusområder er brukermedvirkning og personsentrert omsorg, og Labo er sertifisert som livsgledehjem. Livsgledehjem er et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere.

I tillegg til sykehjemsdrift omfatter Labo dag- og aktivitetstilbud, kjøkken, hjemmetjenester, rus- og psykiatritjenester, rask psykisk helsehjelp. Frisklivssentral og fysio- og ergoterapitjenester.

Åpningstider

Resepsjon

Mandag til fredag

08:00 - 15:30

Telefon resepsjon

913 09 008

Adresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena 

 

Direkte til avdelingene

Avdeling 1 demens: 904 16 862

Avdeling 2  demens: 906 12 997

Avdeling 3 korttid: 906 81 766

Avdeling 4 langtid: 902 60 139

Kjøkken: 917 04 328

Dagsenter plan 0: 957 65 963

Dagsenter plan 1: 971 18 765

 

Enhetsledere

Lisa Marie Skullerud

Leder avdeling 1 demens

Telefon 936 04 623

Hilde Lundsgård

Leder avdeling 2 demens

Telefon 996 36 534

Tone Kirkeby

Leder avdeling 3 korttids

Telefon 958 20 116

Morten Dyvesveen

Leder avdeling 4 langtids

Telefon 454 52 016

Svein Gunnar Melsnes

Leder avdeling 5 dagsenter

Telefon 404 55 253

Torunn Solhaug

Kjøkkentjenesten

Telefon 988 71 125​​​​​​​