Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - per måned

Omsorgsbolig Pris
Fjellvoll - 40 kvm., to rom u/strøm 8086,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 1 (34 kvm. 1. og 2. etg.) 7826,-
Fjellvoll - Fjellstua leil. nr. 3 og 4 (36,9 kvm. 1. og 2. etg. 8278,-
Fjellvoll - Fjellstua leil nr. 2 (28,3 kvm. 1. og 2. etg. 7395,-
Fjellvoll - Bokollektiv med mulighet for heldøgns tjenester 5340,-

 

Korttidsopphold

Grunnlag Pris
Korttidsopphold per døgn - makssats fastsatt av staten 175,-

 

Dagplass
Grunnlag Pris
Brukerbetaling dagplass - per dag 200,-
Dag-/nattopphold - makssats fastsatt av staten 95,-

 

Vederlagsberegning for opphold i institusjon
Fribeløp for beregning av vederlag i institusjon 9000,-

Egenbetaling for langtids- og korttidsopphold i over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i din inntekt og personlige økonomiske forhold.

 

Hjemmetjenester

Brukerbetaling hjemmetjenester - per mnd. (G = Grunnbeløpet i folketrygden) Pris
Relatert link: Grunnbeløpet i folketrygden
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 210,-
Inntekt 2-3 G  1482,-
Inntekt 3-4 G   2409,-
Inntekt 4-5 G  3185,-
Inntekt 5 G 4057-
Timepris ved selvkost 557,-
Hjemmesykepleie Gratis

 

Trygghetsalarm
Abonnement trygghetsalarm - per mnd. Pris
Kommunal 264,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 203,-

 

Mat
Grunnlag Pris
Middag kantine/tilkjørt hjem - fra 2020 kun med utlevering av middag 122,-
Middag u/suppe/dessert for øvrige (ansatte, besøkende o.l.)  122,-
Frokost 30,-
Kveldsmat 30,-
Full kost - matabonnement 4851,-
Matabonnement - kun middag 2473,-

 

Diverse
Grunnlag Pris
Vask av tøy per mnd.  464,-
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd  3983,-