Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - pr. måned (omsorgsboliger)

Husleie omsorgsboliger - pr. måned (omsorgsboliger)
Grunnlag Gebyr
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 8360,-

Korttidsopphold

Korttidsopphold
Grunnlag Gebyr
Korttidsopphold pr. døgn – makssats fastsatt av staten 193,-

Dagsplass

Dagsplass
Grunnlag Gebyr
Brukerbetaling dagplass - pr. dag 216,-
Dag-/nattopphold – makssats fastsatt av staten 108-

Vederlagsberegning for opphold i institusjon

Satsen for korttidsopphold bestemmes hvert år av Helse- og omsorgsdepartementet. Se mer informasjon her.

Hjemmetjenester

Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. måned. Gjelder også for brukerstyrt assistent (BPA) når det gjelder praktisk bistand (G = Grunnbeløpet i folketrygden)
Hjemmetjenester
Grunnlag Gebyr
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.) 230,-
Inntekt 2-3 G 1575,-
Inntekt 3-4 G 2560,-
Inntekt 4-5 G 3386,-
Inntekt 5 G 4312,-
Timepris ved selvkost 592,-
Hjemmesykepleie Gratis

Trygghetsalarm (abonnement trygghetsalarm - pr. måned)

Trygghetsalarm (abonnement trygghetsalarm - pr. måned)
Grunnlag Gebyr
Trygghetsalarm* 294,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 225,-

Startlån/boligtilskudd

Startlån/boligtilskudd
Grunnlag Gebyr
Etableringsgebyr startlån/boligtilskudd 4425,-