Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - helsevern og sosial omsorg

Husleie omsorgsboliger - pr. måned (omsorgsboliger)

Husleie omsorgsboliger - pr. måned (omsorgsboliger)
Grunnlag Gebyr
Fjellvoll - 40 kvm. 2 rom u/strøm 8000,-

Korttidsopphold

Korttidsopphold
Grunnlag Gebyr
Korttidsopphold pr. døgn – makssats fastsatt av staten 185,-

Dagsplass

Dagsplass
Grunnlag Gebyr
Brukerbetaling dagplass - pr. dag 206,-
Dag-/nattopphold – makssats fastsatt av staten 105,-

Vederlagsberegning for opphold i institusjon

Vederlagsberegning for opphold i institusjon
Grunnlag Gebyr
Fribeløp før beregning av vederlag i institusjon – fra 2020 9437,-
Egenbetaling for langtids- og korttidsopphold over 60 dager blir regnet ut med bakgrunn i inntekt og personlige økonomiske forhold.

Hjemmetjenester

Brukerbetaling hjemmetjenester - pr. måned. Gjelder også for BPA når det gjelder praktisk bistand (G = Grunnbeløpet i folketrygden)
Hjemmetjenester
Grunnlag Gebyr
Inntekt inntil 2 G (sats fastsatt i forskrifter fra Sosial- og helsedept.) 220,-
Inntekt 2-3 G 1575,-
Inntekt 3-4 G 2560,-
Inntekt 4-5 G 3386,-
Inntekt 5 G 4312,-
Timepris ved selvkost 592,-
Hjemmesykepleie Gratis

Trygghetsalarm (abonnement trygghetsalarm - pr. måned)

Trygghetsalarm (abonnement trygghetsalarm - pr. måned)
Grunnlag Gebyr
Trygghetsalarm* 281,-
Ekstra alarmstykke (aktuelt for for eksempel ektefeller) 216,-