Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Trygghetsalarm

Hva er trygghetsalarm?

Trygghetsalarm innebærer at varsling er koblet direkte mot alarmsentral. Henvendelser blir vurdert av kvalifisert personell.

Trygghetsalarm er en måte å nå hjemmesykepleien på når det har oppstått en akutt situasjon, og brukeren ikke klarer å bruke telefonen. Dette kan for eksempel være fall.

Østre Toten kommune har trygghetsalarm som en frivillig ordning. Trygghetsalarm er ikke en helsetjeneste. 

Hvem kan søke?

Hjemmeboende som på grunn av helsemessige forhold, dette kan for eksempel være fall, hjelp til toalettbesøk o.l., har behov for rask kontakt med/bistand fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og som ikke er i stand til å kunne varsle ved hjelp av telefon.

Kriterier for å få innvilget trygghetsalarm:

Søker må i hovedsak bo alene, eller være uten forsvarlig tilsyn deler av døgnet og i tillegg ha:

  • Kronisk sykdom som medfører nedsatt førlighet, og som ved fall gjør det vanskelig å komme seg opp igjen.
  • Søker må i situasjonen der bistand er nødvendig, være ute av stand til å tilkalle hjelp per telefon.
  • Generelle kommunikasjonsproblemer som hindrer en i å bruke vanlig telefon.
  • Søker må være i stand til å forstå og bruke utstyret adekvat.
  • Søker må samtykke til montering av nøkkelboks og utlevering av husnøkkel.

Generell utrygghet for å bo alene er ikke grunnlag for å få innvilget trygghetsalarm.

Slik søker du 

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Priser for trygghetsalarm finner du her.