Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand til rengjøring i hjemmet og andre oppgaver i forbindelse med husholdningen har som formål å kompensere for nedsatt evne til å utføre nødvendig renhold av hjemmet og nødvendige husholdsoppgaver.

Praktisk bistand og opplæring har som formål å styrke/kompensere for egen mestring av dagliglivets praktiske gjøremål.

Praktisk bistand og opplæring omfatter følgende ordninger i Østre Toten kommune:

  • Praktisk bistand/hjemmehjelp - egenandel
  • Praktisk bistand og opplæring - vederlagsfritt

Hvem kan søke om hjemmehjelp?

Praktisk bistand og opplæring tildeles søkere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk og personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, eller er helt avhengig av hjelp til deler av dagliglivets gjøremål. 

Hva er hjemmehjelp?

Hjemmehjelp innebærer nødvendig praktisk hjelp i hjemmet til alle dagliglivets gjøremål. Etter en individuell vurdering av funksjonsnivået til den som søker hjemmehjelp, kan følgende tjenester være aktuelle:

  • Hjelp til nødvendig rengjøring av bolig, gjelder rom som er i daglig bruk (ikke vinduspuss eller rundvask)
  • Sengetøyskift
  • Tilberedning av frokost/ kveldsmat og oppvarming av middagsmat
  • Hjelp til å skrive handleliste/innkjøp av dagligvarer fra nærmeste butikk
  • Praktisk bistand/hjemmehjelp ytes i hovedsak hverdager mellom kl. 08:00 og 15:30

Hva er praksis bistand og opplæring

  • Opplæring i dagliglivets gjøremål for å kunne mestre daglige aktiviteter og bli mer selvhjulpen.
  • Tjenestens innhold og varighet vurderes etter grundig kartlegging av behov i samråd med bruker og blir beskrevet i vedtaket

Slik søker du

Elektronisk søknad

Dersom du ikke har mulighet til å fylle ut elektronisk søknadsskjema, ta kontakt med Innbyggertorget eller Tildelingsenheten.

Hva koster det?

Tjenesten er delvis finansiert ved egenbetaling, og satsene beregnes etter husstandens samlede inntekt. Egenbetalingssatsene fastsettes av kommunestyret. Her finner du en oversikt over priser for hjemmehjelp.

Kommunen krever egenbetaling i hht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Åpningstider

Mandag til Fredag

08:00 - 15:30