Østre Toten kommune

Friskliv Østre Toten

Friskliv Østre Toten er kommunens Frisklivssentral. På Frisklivssentralen kan de som ønsker det få hjelp til å komme i gang med livsstilsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og lettere psykiske plager. Vi tilbyr individuell veiledning, ulike kurs og faste treningsgrupper.

Tilbudet starter og avsluttes med en helsesamtale.

Vi er en forebyggende helsetjeneste som jobber etter helsedirektoratets anbefalinger og deres veileder for frisklivssentraler.

Formålet med Frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom blant de som bor og oppholder seg i kommunen. 

Kontakt oss

Du kan ta direkte kontakt med oss på Frisklivssentralen. Vi tar også imot henvisninger fra lege, annet helsepersonell eller NAV.

Frisklivssentralen
E-post
Telefon 90 54 18 80

Kontaktperson

Siri Hvamstad

Åpningstider

Mandag til torsdag

08:30 - 15:00

Følg oss på Facebook!

Adresse

Besøksadresse

Helse og Mestring

Rådhuset

Rådhusgata 20

2050 Lena

 

Postadresse

Østre Toten kommune

Postboks 24

2851 Lena

 

Følg oss på Facebook!