Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Klikk for stort bilde

Tjenestenes oppgaver er hjemlet i helse og omsorgstjenestelover § 3-2, hovedsakelig i punktene 1, 4 og 5.

  • Helsefremmende og forebyggende tjenester
  • Utredning, diagnostisering og behandling
  • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Vi ønsker å bidra til at alle innbyggere i kommunen opplever mestring, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.Tjenestene som tilbys er både individrettet og gruppebasert.

Egenandel fysioterapi finner du på nettsiden til helsenorge.

Vi har også seniortilbud innen trim og fysisk aktivitet.

Informasjon om klageadgang finner du under "Lov om pasient og brukerrettigheter". (DOCX, 16 kB)

 

Følg gjerne Totenterapeutene på facebook.

Følg oss på Facebook - Klikk for stort bilde

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:00

Kontakt oss på mobil

482 04 214

 

 

Adresse

Besøksadresse

Slettavegen 54

2850 Lena