Østre Toten kommune

Om fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenestenes oppgaver er hjemlet i helse og omsorgstjenestelover § 3-2, hovedsakelig i punktene 1, 4 og 5.

  • Helsefremmende og forebyggende tjenester
  • Utredning, diagnostisering og behandling
  • Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

Vi ønsker å bidra til at alle innbyggere i kommunen opplever mestring, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.Tjenestene som tilbys er både individrettet og gruppebasert.

Egenandel fysioterapi finner du på nettsiden til helsenorge.

Vi har også seniortilbud innen trim og fysisk aktivitet.

Informasjon om klageadgang finner du under "Lov om pasient og brukerrettigheter". (DOCX, 16 kB)

 

Følg gjerne Totenterapeutene på facebook.

Åpningstider

Mandag til fredag

08:00 - 15:00

Kontakt oss på mobil

48 20 42 14

Telefontiden er
mandag-fredag kl. 08.00 – 10.00.

Kontakt oss på e-post:

hege.fassbender.paulsen@ototen.no

Adresse

Besøksadresse

Labo

Slettavegen 54

2850 Lena