Østre Toten kommune

Nasjonalforeningen Østre Toten Demensforening

Nasjonalforeningen Østre Toten Demensforening jobber med:

 • Åpne informasjonsmøter som annonseres i lokalavisen.
 • Demenskafe – sosialt samvær i samarbeid med sanitetsforeningene.
 • Samtalegruppe for pårørende til personer med demens.
 • Sangstund for personer med demens på Labo avd. 1, 2 og dagsenteret.
 • Årlig innsamlingsaksjon til forskning, informasjonstiltak og til andre konkrete lokale tiltak for pårørende og til mennesker rammet av demens.
 • Samarbeid med Østre Toten kommune om tilbud til mennesker med demens og deres pårørende.
 • Er medarrangør til Alzheimerdagen. Årlig kursdag med faglige temaer om demens.
 • Arrangerer pårørendeskole i samarbeid med Gjøvik og Vestre Toten demensforening. Et undervisningstilbud for pårørende til en person med en demenssykdom.
 • Kurs for aktivitetsvenner. Samarbeid med Østre Toten kommune og Frivilligsentralen.
 • Et mer demensvennlig samfunn. Samarbeid med Østre Toten kommune.
 • Demenskor i samarbeid med Vestre Toten demensforening og Østre og Vestre kommune.

 

Les mer: