Østre Toten kommune

Fugleinfluensa i Innlandet

Det er påvist fugleinfluensa på villfugl i Innlandet sommeren 2023. Her finner du informasjon om fugleinfluensa, og om hva du skal gjøre hvis du finner døde eller syke fugler.

Meld fra hvis du finner død eller syk fugl

Mattilsynet ønsker å få beskjed dersom noen kommer over flere døde eller syke fugler på ett sted eller én død fugl hvis det er nærliggende å tro at kan ha dødd av fugleinfluensa. 

Meld fra om syke eller døde fugler

Hva skal du gjøre med død fugl?

Ikke ta på død fugl. Det er greit å la fuglen ligge, hvis den ikke ligger på områder der barn og unge oppholder seg, f.eks. skoler og barnehager. Da må voksne fjerne den.

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i restavfallet. Merk: Den skal ikke i matavfallet. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene.

Du kan ta en plastpose rundt den og kaste den i restavfallet dersom du finner den i et område der det ikke er grunn til å tro at den er død fugleinfluensa.

Hvis det er mistanke om eller blir fastslått utbrudd av fugleinfluensa i vårt område, vil kommunen gå ut med nærmere informasjon om innsamling og levering av døde fugler.

Hva gjør du hvis du har fjørfe og andre fugler i fangenskap?

De som driver med fjærfe som næring har fått direkte informasjon om situasjonen, men det er også viktig at alle som har fjærfe som hobby følger de rådene Mattilsynet kommer med. Fugleinfluensa smitter svært lett mellom fugler, og tamme fugler som går ute, er mest utsatt for smitte fra villfugl.

Har du hobbyfugler eller -høner utendørs, så må du være nøye med smittevern. Ha lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler plutselig dør, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken. Kontakt veterinær dersom du mistenker at fuglene dine er syke.

Er du fjørfeprodusent så skal du kontakte veterinær eller din lokale kontaktperson i Mattilsynet hvis du opplever forhøyet dødelighet, uventet nedgang i produksjon, endret skallkvalitet på egg eller andre måter mistenker smittsom sykdom blant fuglene dine. Mattilsynet minner om at fjørfeprodusenter fortsatt jobber godt med smittevern rundt fjørfe.

Mattilsynet overvåker situasjonen, tar løpende prøver av døde fugler, og har høy beredskap.

Kan mennesker bli smittet av fugleinfluensa? 

Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl.

Mer informasjon