Østre Toten kommune

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap. Er du forberedt?

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at flest mulig er forberedt på å klare seg selv i en uke. Det er fordi kommuner og nødetater må prioritere de som ikke klarer seg uten hjelp i en krise. 

Hvordan vil du og dine nærmeste klare dere hvis strømmen blir borte en lengre periode? Hva gjør du hvis vannet forsvinner? Hva hvis du ikke får handlet på en uke?

Egenberedskap handler om å være forberedt på slike situasjoner.

Relaterte linker: