Østre Toten kommune

Østre Toten brannvesen

Østre Toten Brannvesen er et kommunalt brannvesen i Østre Toten Kommune. Vår brannstasjon og administrasjon ligger i Kolbuvegen 30 på Lena.

Hva trenger du hjelp til?

Endring av tidspunkt for feiing og tilsyn

For bestilling av nytt tidspunkt:

Når kommer feieren?

Feiing og tilsyn varsles via sms (tekstmeldinger på mobiltelefon) på samme måte som en får varsler om strømbrudd eller feil på vann og avløp. Tekstmeldingen sendes ut noen dager i forkant til de som skal ha besøk etter ruta. Du kan ikke svare på meldingen, men ta kontakt med oss på telefon eller e-post, dersom du vil endre tidspunkt.

Mer informasjon om feiing og tilsyn? 

Ler mer om feiing og tilsyn. 

Spørsmål vedrørende trygghetsalarmer og nøkkelbokser

Kontakt

 • Eva 958 60 771 (kontortid: mandag, onsdag og fredag)
 • Lars Harald 940 37 307 
Tekniske spørsmål om skorstein og ildsteder

Tilbakemelding på feie- og tilsynsrapporter

Kontakt en av våre feiere 

 • Tor Gudbrand 905 55 370
 • Jarle Stensrud 476 01 580

Rehabilitering av skorstein

Dersom en skorstein rehabiliteres med nye rør innvendig, får en i praksis ny skorstein. Det er ikke lov å montere den gamle ovnen inn på din nye, rehabiliterte skorstein. Får du ny skorstein, må også ovn være «ny», dvs av rentbrennende type.

Det stilles ingen formelle krav til den som skal sette opp et ildsted. Vi anbefaler likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Søknadspliktig?

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom du skal bygge ny, rive, endre eller rehabilitere skorstein som går ut over egen bruksenhet eller branncelle.

Dette kan du ikke søke om selv. Du må ha hjelp fra fagfolk (ansvarlig søker med ansvarsrett)    

 

Besøk eller omvisning på brannstasjonen

Barnehager, skoleklasser, lag og foreninger må gjerne komme og besøke oss på brannstasjonen.

Kontakt 

 • Lars-Harald 940 37 307
 • Kenneth 930 69 933
Spørsmål vedrørende tilsyn i næringsbygg og virksomheter

Særskilte brannobjekter, rømningsveger, utsatte grupper. Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Kontakt

 • Lars Harald 940 37 307
Bråtebrenning/bålbrenning/ulovlig brenning

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september.I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Du kan grille i egen hage da den regnes som innmark og omfattes dermed ikke av forbudet.

Lokal brenneforskrift

Her finner du vår lokale brenneforskrift for Østre Toten kommune

Kontaktinformasjon

 • Lars Harald 940 37 307
 • Kenneth 930 69 933
 • Bård 913 87 004

 

Utlån av utstyr fra brannstasjonen, som lensepumper etc

Feil i forbindelse med teknisk utstyr, brannalarm. Spørsmål vedrørende slokkeutstyr

Kontakt

 • Kenneth 930 69 933
Andre behov?

Trenger du førstehjelpskurs, brannvernopplæring for virksomhet, befaring i forbindelse med ombygging, kan vi også hjelpe deg!

Kontakt

 • Lars Harald  940 37 307
Bård Henriksen
Brannsjef
E-post
Telefon 91 38 70 04
Mobil 91 38 70 04