Østre Toten kommune

Oppsigelse og endring av plass

Du må logge inn i barnehageportalen for å endre eller si opp plassen. 
Logg inn i barnehageportalen.

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid av barnehageplass i kommunal barnehage er en måned regnet fra den 1. i hver måned.

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Hvis plassen sies opp etter 31. mars, må du betale for plassen ut barnehageåret
  • Kommunen vil også kunne si opp plassen ved manglende betaling

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Merete Narum
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 91 85 52 37
Mobil 91 85 52 37