Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Oppsigelse og endring av plass

Du må logge inn i barnehageportalen for å endre eller si opp plassen. 
Logg inn i barnehageportalen.

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp fra både private og kommunale barnehager.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler.

Oppsigelsestid

Oppsigelsestid er én måned i kommunale barnehager i henhold til vedtektene.

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsestiden.

Merete Narum
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 91 85 52 37
Mobil 91 85 52 37