Østre Toten kommune

Hvordan kan du ta kontakt med barneverntjenesten?

  • Du kan ringe oss på 94 15 17 76 fra klokka 08:30 til 15:30 alle hverdager.
  • Du kan skrive til oss. Adressen er postboks 24, 2851 Lena, eller e-post: barneverntjenesten@ototen.no. Husk at sensitive opplysninger ikke skal sendes pr. e-post.

Vi er en del av Gjøvik interkommunale barnevakt, som kan kontaktes utenom kontortid.

Telefon: 116111 eller 61 18 95 44.

"Hastetime"

Barneverntjenesten tilbyr møte for foreldre, barn, privatpersoner, samarbeidspartnere og andre som ønsker kontakt med oss. "Hastetimen" kan brukes til å be om hjelp, råd og veiledning av en bestemt situasjon, eller drøfting av bekymring for barn. Foreldre kan gjerne avtale et slik møte sammen med helsesykepleier eller personal fra barnehage/skole.

Barneverntjenesten har avsatt tid hver torsdag fra 13.00 til 14.00. Dette er en uformell kontakt, som ikke blir dokumentert. 

Ring oss eller send e-post for å avtale møte.