Østre Toten kommune

Hvordan kan du ta kontakt med barneverntjenesten?

  • Du kan ringe oss på 941 51 776 fra klokka 9.00 til 11.00 og 12.00 til 15.00 alle hverdager.
  • Du kan skrive til oss. Adressen er postboks 24, 2851 Lena, eller e-post, barneverntjenesten@ostre-toten.kommune.no

Vi er en del av Gjøvik interkommunale barnevakt, som kan kontaktes utenom kontortid.

Telefon: 116111 

Hastetime 

Barneverntjenesten tilbyr hastetimer for foreldre, barn, privatpersoner, samarbeidspartnere og andre som har behov for kontakt med oss. Hastetimen kan brukes til å be om hjelp, råd og veiledning av en bestemt situasjon, eller drøfting av bekymringer for barn. Foreldre kan gjerne komme til hastetime sammen med helsesøster eller personal fra barnehage eller skole.

Barneverntjenesten har avsatt tid hver torsdag fra 13.00 til 14.00. Hastetimen er en uformell kontakt, som ikke blir dokumentert. Ring oss for å gjøre avtale om en samtale.