Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Organisasjonskart - politisk

Organisasjonskart - politisk__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse__Beskrivelse

MERK: 

  • Formannskapet er også kommunens valgstyre, klageutvalg og partssammensatt utvalg. Når det er saker som gjelder partssammensatt utvalg, består dette utvalget av formannskapets medlemmer og to representanter for de ansatte.
  • Oppgaveutvalg opprettes ved behov om bredere innbyggerdeltakelse.