Østre Toten kommune

Organisasjonskart - politisk

Klikk på de enkelte boksene for å få mer informasjon (møteplan og medlemmer).

Organisasjonskart politiskKommunestyretRåd for personer med funksjonsnedsettelseEldrerådUngdomsrådKontrollutvalgFormannskapetUtvalg for SamfunnsutviklingUtvalg for Barn, oppvekst og opplæringUtvalg for Helse, omsorg og velferd

MERK: 

  • Formannskapet er også kommunens valgstyre, klageutvalg og partssammensatt utvalg. Når det er saker som gjelder partssammensatt utvalg, består dette utvalget av formannskapets medlemmer og to representanter for de ansatte.
  • Oppgaveutvalg opprettes ved behov om bredere innbyggerdeltakelse.