Østre Toten kommune

Vi ønsker innspill til frivilligplanen

Frivillighet er limet i lokalsamfunnet vårt. Frivillig sektor bidrar til gode og aktive nærmiljøer for alle aldersgrupper.

Kommunen har som mål å være en støttespiller og bidra til å legge forholdene til rette for frivillig aktivitet og samarbeid. Kommunen skal utarbeide en plan for arbeid med frivillig sektor. Planen skal gi en oversikt over kommunale rammevilkår, og se på behov for forbedringer.

Frist for å komme med innspill: 31. mai.

Vi ønsker dine innspill. Fyll ut dette skjemaet og send inn.