Østre Toten kommune

Tilskudd til vann- og avløpsgebyrer

Østre Toten kommune har innført en tilskuddsordning for gebyrer innen vann og avløp. Dette gjelder for deg som eier bolig og som har lav inntekt.

Det er satt to grenser for samlet inntekt i husholdningen for at du skal få tilskudd: 278 692 kroner for husholdninger uten barn, eller 390 169 kroner for enslige og husholdninger med barn. Dette tilsvarer 2,5 G og 3,5 G.

Du må legge ved skattemeldingen til alle voksne (over 18 år) i husholdningen. Denne finner du på www.skatteetaten.no . Skattemeldingen dokumenterer inntekten din for 2022, og at du eier bolig.

Tilskuddets størrelse

Tilskuddet er 2 500 kroner for 2023. 

Tilskuddet vil komme til fratrekk på betaling for kommunale avgifter høsten 2023.

Begrensning

Kommunestyret har avsatt 500 000 kroner til formålet, og det vil bli gitt tilskudd til inntil 200 husholdninger.  Søknadene behandles i den rekkefølgen vi har mottatt de, og når midlene er brukt opp vil vi informere om dette.

Slik søker du

Gå til søknadsskjemaet

Dersom du av ulike årsaker ikke får benyttet det elektroniske søknadsskjemaet, kan du benytte dette papirskjemaet for å søke om tilskudd (PDF).

Spørsmål?

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med NAV Østre Toten på telefon nummer 90 18 71 28.