Østre Toten kommune

Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner

Ny periode det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Vi har nå åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober, november og desember 2022. I denne søknadsrunden dekkes 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. Vi vil utbetale strømstøtte fortløpende, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13.00.

Gå til Lotteri- og stiftelsestilsynet for mer informasjon. Her finner du også søknadsskjema.