Østre Toten kommune

Strandryddeaksjonen 2024

Torsdag 9. til søndag 12. mai arrangerer vi årets strandryddeaksjon. Selv om mange elever allerede har gjort en stor ryddeinnsats, håper vi mange har lyst til å bidra til å rydde både langs Mjøsa og langs elver og bekker. Det ligger igjen mye søppel etter “Hans”. 

Vi oppfordrer alle til å være forsiktige, særlig hvis dere rydder langs elver og bekker. Det er fortsatt høy vannføring i mange av vassdragene våre!

Hvor finner du containere?

Det vil bli satt ut containere til ryddeaksjonen følgende steder:

  • Kolbu renseanlegg
  • Lena renseanlegg
  • Kapp renseanlegg
  • Evjua strandpark
  • Panengen brygge
  • Nordlia renseanlegg

Vi gjør oppmerksom på at flere av stedene er videoovervåket. 

Vi minner om at containerne IKKE skal brukes til privat avfall, bare til avfall fra strandrydding. 

Ryddecontainerne er merket med ØG (Østlandet Gjenvinning). Søppel fra ryddeaksjonen må bare legges i containerne kommunen plasserer ut, og ikke settes igjen andre steder eller legges i andre containere. Kommunen har ikke kapasitet til å samle inn avfallssekker. 

Privatpersoner oppfordres av Statsforvalteren til IKKE å rydde i fuglereservatet i Sundvika, siden det nå er midt i hekketiden. Vi har blitt lovet at Statens naturoppsyn vil ta hånd om rydding i dette området.

Trenger du ryddeutstyr?

Du kan hente ryddeutstyr i innbyggertorget på rådhuset. I hylla under storskjermene ligger det store og små plastsekker, og hansker for barn og voksne. Hanskene kan vaskes og gjenbrukes.  Utstyr kan hentes i bibliotekets og innbyggertorgets åpningstider: 

  • Mandag, tirsdag og onsdag kl 8-19
  • Fredag kl 8-16
  • Torsdag: stengt pga Kr. Himmelfartsdag

 

 

 

Inger Lise Willerud
Rådgiver
E-post
Telefon 98 29 02 69