Østre Toten kommune

Hva er viktig for deg i møte med NAV Østre Toten?

NAV Østre Toten gjør nå en vurdering av organiseringen internt på NAV-kontoret. Formålet med dette er å kunne møte innbyggerne i Østre Toten kommune på en bedre måte.

Vi ønsker derfor å lytte til hva som er viktig for innbyggerne i møte med NAV-kontoret.

Samfunnsoppdraget til NAV er å bidra til sosial og økonomisk trygghet. NAV skal fremme overgang til arbeid og aktivitet.

Her er noen av tjenesteområdene til NAV Østre Toten:

  • Oppfølging av sykmeldte, arbeidsledige og innbyggere i arbeidsavklaring.
  • Sosiale tjenester, som økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogram, økonomisk råd og veiledning, gjeldsrådgivning, frivillig og tvungen forvaltning av innbyggeres økonomi og midlertidig bolig.