Østre Toten kommune

Hjelp oss å rydde opp etter "Hans"!

Vi har fått flere henvendelser fra innbyggere som ønsker å delta i oppryddingsarbeidet etter flommen i august. Det setter vi stor pris på! Kommunen plasserer nå ut avfallscontainere flere steder som skal brukes til dette.

Inviter gjerne med deg familie og venner på en ryddedugnad. Målet er å få ryddet langs elvekanter, langs Mjøsa, på turstier og andre steder der flommen la igjen avfall av alle slag.  

Vi oppfordrer alle til å være forsiktige. Enkelte steder tok flommen med seg deler av elvekanten, slik at den kan være usikker. 

Her finner du containere

Det vil bli satt ut containere for blandet restavfall følgende steder:

  • Evjua strandpark
  • Panengen brygge
  • Kolbu renseanlegg
  • Lena renseanlegg
  • Kapp renseanlegg
  • Nordlia renseanlegg

Containerne vil bli satt ut fredag 12. oktober, og fjernet tirsdag 24. oktober.  Containerne er merket ØG. Putt avfallet i gjennomsiktige sekker før det legges i containeren.  Innholdet vil bli kildesortert etter tømming. Ta gjerne kontakt med kommunen på telefon 982 90 269 hvis en container blir full flere dager før den skal hentes. 

Vi understreker at containerne IKKE skal brukes til å kaste avfall fra privathusholdninger eller bedrifter/næringsvirksomhet. Slikt avfall må du levere på miljøstasjonen på Kraby i deres åpningstider. 

Flomvannet var forurenset. Det er derfor viktig å ta forholdsregler når du rydder, blant annet med å bruke bruker hansker, tette sko og heldekkende tøy. Les mer her om smittevern ved opprydding etter flom.

Vi gjør oppmerksom på at enkelte av lokasjonene er kameraovervåket.

Trenger du ryddeutstyr?

Du kan hente plastsekker og hansker i innbyggertorget på rådhuset, i hylla under storskjermene. Det er åpent:

  • mandag til torsdag kl 09-19
  • fredag kl 09-16
  • lørdag kl 11-14

Her finner du små og store avfallssekker samt hansker - to størrelser for barn, og to størrelser for voksne.

Takk for at du bidrar! :)