Østre Toten kommune

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder

Formålet med forskriften er å beskytte hjorteviltet mot unødige forstyrrelser i en kritisk periode som følge av store snømengder.

Ekstraordinær båndtvang innføres i hele Østre Toten kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at de ikke kan jage eller skade hjorteviltet.

Les mer om forskriften på Lovdata.