Østre Toten kommune

Barnehage - supplerende opptak - søknadsfrist 1. desember

Østre Toten kommune gjennomfører ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars. I tillegg har vi ett suppleringsopptak med søknadsfrist 1. desember.

Dere kan søke plass i alle våre barnehager i prioritert rekkefølge.

Det er ikke ledig kapasitet i alle barnehagene. Pr. dags dato kan vi tilby plass i følgende barnehager:

  • Eventyråsen
  • Hoffsvangen
  • Lena FUS

Hovedopptak for barnehage er 1. mars for barnehageåret 2024-2025.

Har du allerede søkt barnehageplass, står du på våre ventelister og søknaden er med i behandlingen ut fra de opplysninger som er oppgitt.

For spørsmål, kan Merete Narum kontaktes: 91 85 52 37.