Østre Toten kommune

Valg 2023

Her er aktuell informasjon om kommune- og fylkestingsvalget 2023.
Godkjente lister 2023 - Østre Toten kommune

Etter valgstyrets behandling 10. mai 2023 er disse listene godkjent:

Offisielle valglister legges ut til ettersyn etter valgstyrets behandling 10. mai 2023. Klage med krav om endring av vedtak må fremsettes innen 24. mai 2023. Klagen til valgstyret må være skriftlig og begrunnet. Se valgloven § 6-8 for mer informasjon.