Østre Toten kommune

Vilberg skole
E-post
Telefon 61 16 62 30
Gunn Helen Skogen Rebne
Rektor
E-post
Telefon 61 16 62 30
Mobil 99 72 05 09

Adresse

Lensbygdavegen 211
2850 Lena