Østre Toten kommune

Spesialundervisning for voksne

Har du behov for opplæring i forhold til å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter, kan du ha rett til spesialundervisning etter § 4A-2 i Opplæringsloven. Denne retten vurderes på bakgrunn av den enkeltes individuelle behov for opplæring.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadskjema spesialundervisning for voksne, og sende dette til kommunes læringssenter.

  • Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse 

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 61 14 17 32

e-post resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no