Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Norskopplæring

Ved Norskavdelingen kan du få opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er rettet mot voksne minoritetsspråklige.

Vi tilbyr norskkurs for personer med ulik skolebakgrunn, på dag- og kveldstid. Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Slik søker du

Du må fylle ut søknadskjema for søknad om timer til norskopplæring, og sende dette til kommunes læringssenter. 

  • Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Når vi har mottatt din søknad, kalles du eventuelt/ved behov inn til en inntakssamtale for å avklare tilpasset nivå og spor.

Alle kan søke om opplæring hos oss. Noen har rett til gratis norskopplæring. Andre må betale. Dette er avhengig av hva slags oppholdstillatelse du har.

For mer informasjon om norskopplæring se Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sitt nettsted. 

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse 

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 61 14 17 32

e-post resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no