Østre Toten kommune

Norskopplæring

Ring læringssenteret dersom du har spørsmål om prøver på telefon nummer 61 14 17 32.

Her er det mer informasjon om prøvene.

Læringssenteret på Lena

Ved Norskavdelingen kan du få opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Tilbudet er rettet mot voksne minoritetsspråklige.

Vi tilbyr norskkurs for personer med ulik skolebakgrunn, på dag- og kveldstid. Opplæringen følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

 

For mer informasjon om norskopplæring se Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sitt nettsted.

Priser

For elever uten rett til norskopplæring

For elever uten rett til norskopplæring
Grunnlag Gebyr
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstime - dagtid 41.-
For elever uten rett til norskopplæring - per undervisningstime - kveldstid 82,-

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse 

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 61 14 17 32

E-post: resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no