Østre Toten kommune

Grunnskoleopplæring for voksne

Hva tilbyr vi 

Vi tilbyr grunnopplæring for voksne i følgene fag: 

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Loven gir alle som trenger det, rett til grunnskoleopplæring. Retten gjelder selv om en har fullført grunnskolen tidligere, om en er norsk eller minoritetsspråklig og uansett om en ønsker ett eller flere fag, eksamen eller ikke. Retten gjelder personer som er over opplæringspliktig alder, 16 år, så langt de ikke har rett til videregående opplæring.

Grunnskolen er eksamensrettet og tilrettelegges for ungdom over 16 år og voksne. For å skrive ut fullverdig vitnemål kreves det sluttvurdering i alle de fem fagene. Opplæringen følger Kunnskapsløftets læreplaner (LK06). Opplæringen tilpasses den enklestes nivå og bakgrunn.

Mintorietspråklige søkere

For minoritetsspråklige søkere gjelder i tillegg at de har oppholdstillatelse (og gjennomført begynneropplæring i norsk – A1). Asylsøkere 16 – 18 år har rett til grunnskoleopplæring selv om de ikke har oppholdstillatelse.

Karriereveiledning

Kommunen tilbyr karriereveiledning gjennom Karrieresenteret OPUS Gjøvikregionen, som er desentralisert på Lena 1 dag pr 14. dag, for å få hjelp til videre planlegging for yrke og utdanning.

Slik søker du 

Du må fylle ut søknadskjema for grunnskole- opplæring for voksen, og sende dette til kommunes læringssenter. 

  • Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse 

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 61 14 17 32

e-post resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no