Østre Toten kommune

Forberedende opplæring for voksne

Fra 1. august 2024 innføres forberedende opplæring for voksne (FOV), som en del av modulstrukturert opplæring.

Du kan lese mer om modulstrukturert opplæring på sidene til Direktoratet for høyere kompetanse og opplæring.

Hva tilbyr vi 

Vi tilbyr forberedende opplæring for voksne i følgene fag: 

  • norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • naturfag
  • samfunnsfag

Loven gir alle som trenger det, rett til forberedende opplæring for voksne. Retten gjelder selv om en har fullført grunnskolen tidligere, om en er norsk eller minoritetsspråklig og uansett om en ønsker ett eller flere fag, eksamen eller ikke. Retten gjelder personer som er over opplæringspliktig alder, 16 år, så langt de ikke har rett til videregående opplæring.

Opplæringen er eksamensrettet og tilrettelegges for ungdom over 16 år og voksne. For å skrive ut fullverdig vitnemål kreves det sluttvurdering i alle de fem fagene. Opplæringen tilpasses den enkeltes nivå og bakgrunn.

Mintorietspråklige søkere

For minoritetsspråklige søkere gjelder i tillegg at de har oppholdstillatelse (og gjennomført begynneropplæring i norsk – A1). Asylsøkere 16–18 år har rett til forberedende opplæring for voksne dersom det er sannsynlig at de vil oppholde seg i landet i mer enn tre måneder.

Karriereveiledning

Kommunen tilbyr karriereveiledning gjennom Karrieresenteret OPUS Gjøvikregionen, som er desentralisert på Lena 1 dag pr 14. dag, for å få hjelp til videre planlegging for yrke og utdanning.

Slik søker du 

Fyll ut dette skjemaet og send det inn.

Dersom du ikke vil benytte deg av dette søknadsskjemaet, kan du kontakte læringssenteret på telefon nummer 41 20 95 50.

 

Adresse

Besøksadresse

Sukkestadgutua 29
2850 Lena

Postadresse 

Østre Toten læringssenter Postboks 24 2851 Lena

Kontakt

Østre Toten læringssenter

Telefon: 61 14 17 32

e-post resepsjon.otl@ostre-toten.kommune.no