Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - utsalgssted for fyrverkeri

Utsalsgssted for fyrverkeri
Grunnlag Gebyr

Gebyr vedr. godkjenning av utsalgssted for fyrverkeri - inkludert merverdiavgift

5647,-