Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Priser/gebyrer - kirken

Kirken
Grunnlag Gebyr
Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år, som er festeperioden - pr. år 459,-
Feste ved reservering av ny grav 459,-
Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen 1633,-
Tillegg for bruk av ansatt - pr. person 1633,-

MERK:

I medhold av gravferdslovens §21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.