Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Priser/gebyrer - kirken

Kirken og kirkegårder
Grunnlag Pris
Feste av kiste- eller urnegrav. Kreves inn for 10 år som er festeperioden - per år 414,-
Feste ved reservering av ny grav 414,-
Leie av gravkapell eller kirke ved begravelse for personer ikke bosatt i kommunen 1470,-
Tillegg for bruk av ansatt - per person 1470,-

 

MERK:

I medhold av gravferdslovens §21 annet ledd skal avgift for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.