Østre Toten kommune

Barnehageopptak

Det er samordnet opptak for alle kommunale og private barnehager i Østre Toten kommune. Her finner du mer informasjon og søknadsskjema. Søknadsfrist: 1. mars.

Gebyrer - eierseksjonsloven (seksjonering av eiendom)

Gebyrer - eierseksjonsloven (seksjonering av eiendom)
Grunnlag Gebyr
Gebyr hvis det avholdes befaring 6390,-
Gebyr hvis det ikke avholdes befaring 3834,-
Rekvirenten (den som bestiller) må i tillegg betale tinglysningsgebyr Pr. 01.01.2024 er dette 500 kroner.
Ved behov for å gjennomføre oppmålingsforretning i forbindelse med seksjoneringen, vil gebyrregulativet etter matrikkelloven kapittel 1.1.3 komme i tillegg til gebyrene nevnt ovenfor.