Østre Toten kommune

Snarveier

Gebyrer - eierseksjonsloven (seksjonering av eiendom)

 Rettsgebyret pr. 01.01.2022 er 1 223 kroner. Dette justeres pr. 01.01. hvert år.
 Saksbehandlingsgebyr:

  • 5x rettsgebyret hvis det avholdes befaring.
  • 3x rettsgebyret hvis det ikke avholdes befaring.
  • Gebyr etter matrikkelloven ved behov for å gjennomføre oppmålingsforretning på grunn av seksjoneringen.

Rekvirenten (den som bestiller) må i tillegg betale tinglysningsgebyr, pr. 01.01.2022 er dette kr 585 for papirbasert innsending.