Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - brannvesenet

Utrykning til unødige alarmer

Utrykning til unødige alarmer
Grunnlag Gebyr
Bedriftsabonnenter, alle typer virksomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.). 7107,-

Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt

Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt
Grunnlag Gebyr
Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet 997,-
Befaring vedrørende branntekniske spørsmål 972,-

Utleie av materiell

Utleie av materiell
Grunnlag Gebyr
Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.
Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn 1304,-
Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn 721,-
Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn 133,-
Stigebil med sjåfør pr. time 2316,-

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)
Grunnlag Gebyr
Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager 5028,-
Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager 1642,-
Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager 820,-
Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager 293,-
Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle.

Nedbrenning av bygninger

Nedbrenning av bygninger
Grunnlag Gebyr
Avtales i hvert enkelt tilfelle.

Tilknytningsgebyr til 110-sentral

Tilknytningsgebyr til 110-sentral
Grunnlag Gebyr
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1: Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. * Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m² 939,-
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2: Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. * Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m² * Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer * Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m² * Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger. * Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger * Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer * Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, Rådhus/kommunehus og Tinghus/rettsbygninger * Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter * Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter 1870,-
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3: Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l. * Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m² * Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m² * Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m² * Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger * Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer * Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m², gjelder ved detekterte fellesarealer * Idrettshaller * Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter * Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter * Garasjeanlegg inntil 5000 m² * Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter 2809,-
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4: Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. * Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m² * Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m² * Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter *Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter *Garasjeanlegg over 5000 m² * Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter 3748-
Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5: Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. * Kjøpesenter, mer enn 20 butikker * Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m² * Sykehus * Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m² * Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer * Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter 4688,-
Brannalarm, Privatbolig/leilighet, kvartalsavgift pris gruppe 6 – inkl. mva. * Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen 1266,-
Brannalarm, Gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7 Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l. * Brannalarm 1053,-
Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8 * Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen * Prisen gjelder pr. bygg 472,-
Heisalarm, Kvartalsavgift prisgruppe 9 * Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen * Prisen gjelder pr. bygg 939,-
Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10 * Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110- sentralen * Prisen gjelder pr. heis 472,-
Tilknytningsgebyr brannalarm (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) – Prisgruppe 11 2926-
Tilknytningsgebyr heisalarm ved heis nummer 2 og flere – Prisgruppe 12 1463-
Endringsgebyr (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) – Prisgruppe 13 * Eierskifte * Konvertering av alarmsender Endring av innganger/tillegg av innganger 1170,-
Prisgruppe 14 - Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 0700 – 2100 – Grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 5543,-
Prisgruppe 15 - Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 2100 – 0700, helger og helligdager - Grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 11087-
Prisgruppe 16 – Gebyr ved unødvendig alarm, privat, deltidsbrannvesen - grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet – 5,7 x rettsgebyr – *Rettsgebyr for 2024 er 1277 kroner. 7279,-

Merknader:

Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr til 110-sentralen ved tilknytning første gang. Alle
alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang. Rabattsatser for
storkunder: Kunder med 5 objektadresser eller mer: 15 % rabatt. Gjelder ikke tilknytningsgebyr,
endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppene 11 – 17). Restgebyret reguleres årlig.

Tjenester knyttet til innbruddsalarm

Tjenester knyttet til innbruddsalarm
Grunnlag Gebyr
Avtale om vakttelefon for innbruddsalarm 2314,-
Utrykning til innbruddsalarm, pr. utrykning 1156,-