Østre Toten kommune

Priser/gebyrer - brannvesenet

Priser inkl. merverdiavgift.

Utrykning til unødige alarmer

Utrykning til unødige alarmer
Grunnlag Gebyr
Bedriftsabonnenter, alle typer virksomheter og offentlige bygninger med overføring av alarm fra automatisk brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg til 110-sentral, hvor brannvesenet blir varslet og utrykning foretas og årsaken anses som unødvendig (teknisk feil, menneskelig handling, manglende vedlikehold m.v.) 6558,-
Tjenester og oppgaver som ikke er lovpålagt
Grunnlag Gebyr

Kontroll av nyinstallert ildsted i eksisterende boenhet

920,-

Befaring vedr. branntekniske spørsmål

897,-

 

Utleie av materiell
Grunnlag Gebyr

Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle. Utleietid kan være begrenset. Ødelagt materiell erstattes av leietager.

Motorsprøyte/brannpumpe, pr. døgn

1203,-

Lensepumpe inkl. 1. slangelengde, pr. døgn

665,-

Brannslanger, pr. slangelengde pr. døgn

123,-

 

Undervisning, kurs, øvelser (min. 10-15 deltakere pr. kurs)
Grunnlag Gebyr

Brannvernlederkurs, 2 dager, pr. deltager

4640,-

Kurs i varme arbeider, 1 dag, pr. deltager

2953,-

Kurs i førstehjelp og brannvern, 1 dag, pr. deltager

1515,-

Kurs i førstehjelp, HLR, 1/2 dag (4 skoletimer), pr. deltager

757,-

Bistand ved gjennomføring av brannøvelser, pr. deltager

270,-

Bistand ved gjennomføring av kurs i Sivilforsvarets regi avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Nedbrenning av bygninger

Avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Tilknytningsgebyr til 110-sentral

Grunnlag Gebyr

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 1:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på inntil 300 m²

870,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 2:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

 * Bygg med bruksareal (BRA) på 300 m²-500 m²

 * Kirkebygg, barnehage, privateide samfunnshus/forsamlingslokaler, museer

 * Skoler med samlet bruksareal (BRA) under 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mindre enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med mindre enn 50 senger

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) inntil 1200 m², gjelder ved detekterte fellesarealer

* Politi-/ambulanse-/brannstasjoner, rådhus/kommunehus og tinghus/rettsbygninger

* Omsorgsboliger med mindre enn 20 leiligheter

* Borettslag/sameie med mindre enn 20 leiligheter

1734,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 3:

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 500 m²-1200 m²

* Inntil 2 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 1200 m²

* Skoler med samlet bruksareal (BRA) over 5000 m²

* Sykehjem/institusjon med mer enn 100 senger

* Næringsbygg med overnatting med 50 senger eller mer

* Leilighetsbygg/blokker med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²,  gjelder ved detekterte fellesarealer

* Idrettshaller

* Omsorgsboliger med 20-50 leiligheter

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mindre enn 20 leiligheter

* Garasjeanlegg inntil 5000 m²

* Borettslag/sameie med 20-50 leiligheter

2605,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 4:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Bygg med bruksareal (BRA) på 1200 m²-7500 m²

* Inntil 3 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Omsorgsboliger med mer enn 50 leiligheter

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med 20-50 leiligheter

* Garasjeanlegg over 5000 m²

*  Borettslag/sameie med mer enn 50 leiligheter

3475,-

Brannalarm, kvartalsavgift prisgruppe 5:

Gjelder bruk av inntil 15 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Kjøpesenter, mer enn 20 butikker

* Storindustri med bruksareal (BRA) over 7500 m²

* Sykehus

*  Inntil 4 bygg på samme adresse med samlet bruksareal (BRA) inntil 7500 m²

* Leilighetsbygg/blokker med næring sammen med mer enn 20 leiligheter, gjelder ved detekterte fellesarealer

* Borettslag/sameie i kombinasjon med enkel næringsvirksomhet med mer enn 50 leiligheter

4347,-

Brannalarm, privatbolig/leilighet, kvartalsavgift pris gruppe 6

*  Brannalarm, forutsatt spesiell godkjenning av lokalt brannvesen

1174,-

Brannalarm, gårdsbruk/landbrukseiendommer, kvartalsavgift prisgruppe 7

Gjelder bruk av inntil 7 innganger på alarmsender for brann/ sprinkler o.l.

* Brannalarm

977,-

Innbrudd kommunale bygg, kvartalsavgift prisgruppe 8

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

437,-

Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 9

* Kunden må ha brannalarm fra før, og selv ha system for å rykke ut på alarmen

* Prisen gjelder pr. bygg

870,-

Heisalarm, kvartalsavgift prisgruppe 10

* Gjelder bygg der det er overført andre alarmer til 110-sentralen

* Prisen gjelder pr. heis

437,-
Tilknytningsgebyr brannalarm (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) - prisgruppe 11 2713,-
Tilknytningsgebyr heisalarm ved heis nummer 2 og flere – prisgruppe 12 1357,-

Endringsgebyr (NB: Faktureres lokalt, men gebyr fastsettes av Alarmsentral Brann Innlandet) – Prisgruppe 13

  • Eierskifte
  • Konvertering av alarmsender

Endring av innganger/tillegg av innganger

1085,-
Prisgruppe 14  - gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 0700 – 2100 – grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 5140,-
Prisgruppe 15 - Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 2100 – 0700, helger og helligdager - grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet 10280,-
Prisgruppe 16 – gebyr ved unødvendig alarm, privat, deltidsbrannvesen - Grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet – 5,7 x Rettsgebyr – *Rettsgebyr fra 01.01.2022 er ikke fastsatt 6834,-*
Prisgruppe 17 – gebyr ved unødvendig alarm, privat, heltidsbrannvesen - Grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet – 3,26 x Rettsgebyr *Rettsgebyr fra 01.01.2022 er ikke fastsatt 3909,-*

 

Merknader

Tilknytningsgebyr faktureres som et engangsgebyr til 110-sentralen ved tilknytning første gang.

Alle alarmkunder må ha nøkkelbokssafe. Nøkkelbokssafe skal ha egen alarminngang.

Rabattsatser for storkunder:

  • Kunder med 5 objektadresser eller mer:  15 % rabatt
  • Gjelder ikke tilknytningsgebyr, endringsgebyr og gebyr ved unødig alarm (prisgruppene 11 – 17)

Rettsgebyr 2022 er 1223 kroner. Dette reguleres årlig.

 

Tjenester knyttet til innbruddsalarm

Grunnlag Gebyr
Avtale om vakttelefon for innbruddsalarm 2135,-
Utrykning til innbruddsalarm, pr. utrykning 1067,-