Østre Toten kommune

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og for kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. 

Se kommuneplanens samfunnsdel.

Kirsten Andersen
Arealplanlegger
E-post
Telefon 90 10 26 84
Renate Vestbakken
Ingeniør
E-post
Telefon 90 41 04 69
Erlend Fikse
Arealplanlegger
E-post
Telefon 92 89 49 23