Østre Toten kommune

Nedgravde oljetanker

Det er forbudt å fyre med fossilt brennstoff etter 2020.

Det vil fortsatt være mulig å bruke oljekjel/sentralvarmeanlegg, men kun med biologisk brennstoff.

Kilde til forurensning

Mange velger likevel å avslutte bruken av oljefyring, og fjerner fyrkjelen i kjelleren. Men hva med den nedgravde oljetanken i hagen? Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag, og kan være til skade for både helsen og miljøet.

Som grunneier står du ansvarlig for at oljetank på egen eiendom til enhver tid er i betryggende stand. Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak.

Dersom det medfører store ulemper for deg å fjerne tanken, kan du søke om å la den bli liggende. Søknad sendes brannvesenet. Tanken må likevel tømmes og rengjøres, og den skal fylles med sand/pukk.

Fagfolk

Det er viktig at dette saneringsarbeidet utføres av fagfolk, og at dokumentasjon på utført arbeid sendes kommunen. Oljetanker i bruk, over 3200 liter, skal ha periodisk kontroll med trykktesting for å dokumentere at tanken er tett. Kontrollhyppigheten avhenger av tanktype.

Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.

Ta kontakt med oljeselskapet som fyller tanken. De kan gi deg informasjon om firmaer som utfører tilstandskontroll eller sanering av tank. Du kan også søke på "gule sider" på Internett etter firmaer under oljevern eller farlig avfall. 

Målgruppe

Huseiere/grunneiere

Lover