Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Viktig informasjon ved kjøp eller salg av eiendom

Hvilke eiendommer trenger jeg egenerklæring om konsesjonsfrihet for?

  • Ubebygde tomter til bolig eller fritidsbolig
  • Bolig- eller fritidseiendommer med areal på over 2000 kvadratmeter
  • Eiendommer som mangler grenser i kartet

Når må jeg sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet?

Du må sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet (PDF, 230 kB) før du kan sende inn skjøte til tinglysing.

Hvor sender jeg egenerklæringen?

Da du må oppgi personnummer anbefaler vi at du bruker den sikre tjenesten eDialog som sørger for at dokumentene blir kryptert før de sendes til oss. 

Du kan sende egenerklæringen til postmottak@ostre-toten.kommune.no, eller Østre Toten kommune, Postboks 24, 2851 Lena.

Hvordan saksbehandler vi erklæringen?

Når vi mottar egenerklæringen sjekker vi opplysningene du har gitt oss. Dersom vi mangler opplysninger eller oppdager forhold ved eiendommen som krever nærmere undersøkelse kontakter vi deg.
Når vi har kontrollert opplysningene registrerer vi egenerklæringen i matrikkelen (Norges nasjonale eiendomsregister) og sender en bekreftelse til deg i din digitale postkasse eller per brev.

Hva må jeg gjøre når jeg mottar bekreftelsen?

Når du får bekreftelsen fra oss kan du sende inn skjøtet til tinglysing hos Kartverket. Husk at det skal sendes i to eksemplarer.

Hva hvis jeg har arvet en eiendom?

Du må også sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet hvis du mottar eiendom gjennom arv eller skifte. Da skal du bruke skjema om overføring av hjemmel ved arv og skifte i stedet for skjøte.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt

Pål Ellingsen Byfuglien

Telefon: 482 54 258

E-post: 
pal.ellingsen.byfuglien@ototen.no