Østre Toten kommune

Informasjon om koronasituasjonen

Enkeltanledning og ambulerende skjenkebevilling

COVID-19:

Når du holder arrangement på et offentlig sted, forutsetter vi at smittevernreglene følges.

Ett av tiltakene er å registrere navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede. Dokumentet skal kunne utleveres kommunen for bruk ved en eventuell smittesporing. 14 dager etter arrangementets slutt skal listen kasseres.

Les mer om smittevernreglene på helsenorge.no:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/feiringer-sammenkomster-og-arrangementer

 

Skjenkebevilling - ambulerende/for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt begivenhet, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubiléer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Slik søker du

MERK: Behandlingstid på søknaden er tre uker.

Søknad fylles ut elektronisk