Østre Toten kommune

Kunnskapsprøven

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på skjenkesteder og en for kontrollører.

Hvem kan ta prøven?

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøven?

I Innbyggertorget på rådhuset på Lena. Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena.

Bestille time

Time avtales på forhånd. Fyll ut vårt kontaktskjema og legg med informasjon om når du ønsker å avlegge prøven. Eller ring oss på telefon 61 14 15 00 for å bestille time.

Gjennomføring av prøvene

  • Oppmøte på Innbyggertorget på rådhuset til avtalt tidspunkt. Møt gjerne 15 minutter før prøven skal begynne. 
  • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førekort eller bankkort med bilde.) 
  • Prøven koster 400 kroner pr. gang. Du må betale med bankkort. 
  • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
  • Prøven er på norsk. Det er ikke anledning til å ha med seg tolk. Det er tillatt å ha med seg ordbok.

Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på  VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. 

Mister du prøvebeviset, ta kontakt med kommunen der du tok prøven.

Innbyggertorget
E-post
Telefon 61 14 15 00