Østre Toten kommune

Kunnskapsprøvene

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøvene?

I Innbyggertorget på rådhuset på Lena. Adresse: Rådhusgata 20, 2850 Lena.

Gjennomføring av prøvene

Avtales på forhånd. Fyll ut vårt kontaktskjema om når du ønsker å avlegge prøven - ønsket dato, klokkeslett, telefonnummer og e-postadresse.

Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde).

Det koster 400 kroner. Du kan betale med bankkort.

Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.

Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk, men det kan brukes ordbok, som vi har til utlån.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan avlegge etablererprøven muntlig (krever legeattest).

Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd - benytt vårt kontaktskjema.

Hva er pensum?

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.

Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.

Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på  VINN.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til den e-postadressen du brukte ved påmelding.

Innbyggertorget
E-post
Telefon 61 14 15 00