Østre Toten kommune

Næring i Østre Toten

Næringsutvikling 

Østre Toten kommune ønsker å være en aktiv part for lokal næringsutvikling. Vi er opptatt av at å forstå næringslivets behov og jobbe aktiv for utvikling i eksisterende næringsliv, fremme gründervirksomhet og tiltrekke oss nye virksomheter.

Noe av næringsrådgiverens rolle er:

  • Veiledningstjeneste for etablerere og bedrifter i kommunen
  • Informasjonsformidling, møtplasser og areaner for etablerere og bedrifter
  • Samarbeid med kommunens saksbehandlere og administrativ og politisk ledelse
  • Samarbeid med med nærings- og utviklingsmiljøer også utenfor Østre Toten

Østre Toten kommune ønsker å bidra til styrke næringslivet i kommunen, og deltar i det regionale næringsprogrammet. Her kan bedrifter søke om støtte til utviklingsprosjekter

Vi har også oversikt over andre støtteordninger, regionale nettverk og andre støttespillere for næringslivet.

Det er også viktig for oss å ha en god dialog og kontakt med de etablerte bedriftene i kommunen, og næringsrådgiveren kommer gjerne på bedriftsbesøk.

Handel og service

Lena er et handels- og servicesenter på Toten. Ulike tilbud finne også på Skreia, Kapp og Kolbu. Lena handelstandsforening har egen hjemmeside med oversikt over alle medlemsbedrifter og åpningstider på Lena.

Annen relevant informasjon 

Dag Arnesen
Rådgiver
E-post
Telefon 97 14 61 16
Mobil 97 14 61 16