Østre Toten kommune

Støtteordninger

Kommunene i regionen er tildelt ekstramidler som skal bidra til å styrke økomomien og bidra til flere arbeidsplasser. Ordningen følger samme søknadsprosess som Regionalt næringsprogram, men retter seg mot alle bransjer. Se informasjon om regionalt næringsprogram for informasjon om hvem som kan søke og hvordan du søker. 

Regionalt næringsprogram

Næringsutviklignsprogrammet i Gjøvikregionen er en felles satsning for næringsutvikling i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, og formålet er å skape flere arbeidsplasser for privat nærinsgliv i Gjøvikregionen.

Programmet retter seg mot små og mellomstore bedrifter, men kan også gi støtte til nettverk og nyetablerte bedifter.

Satsningområder for næringsprogrammet er industri, bio og IKT. Reiseliv og varehandel kan også motta støtte.

Programmet kan gi støtte til uviklingsprosjekter som styrker og bidrar til vekst i bedriftene. Dette kan f eks være prosjekter som kan føre til nye markeder, nye produkter/tjenester, prototypeutvikling, digitalisering og omstillingsprosjekter.

Viktige kriterier for vurdering av søknader:

  • Effekten på arbeidsplasser
  • Gjennomføringsevne hos bedriften
  • Godt definerte prosjekter med tydelige mål
  • Prosjektet bidrar til vekst og risikospredning for bedriften

Søknaden skal inneholde:

  • Presentasjon av bedriften (historikk, økonomi, bransje og marked)
  • Presentasjon av prosjektet. Hva skal oppnås med prosjektet, hvilket aktiviteter skal gjennomføres og hva er tidsperspektivet
  • Oversikt over prosjektkostnader

Hvordan søke?

  • Ta kontakt med næringsrådgiver i din kommune
  • Søknader registreres på www.regionalforvaltning.no
  • Søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Dag Arnesen
Rådgiver
E-post
Telefon 97 14 61 16
Mobil 97 14 61 16