Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Skogbehandling

Mjøsen Skog og Nortømmer står for nesten all hogst og tømmeromsetning i Østre Toten og det meste av skogkulturarbeidet som skogeier ikke gjør selv.

Lenker

Skogkurs (blant annet om PlantingUngskogpleieTynning og Skogfond)

Svenske skogsskötselserien – 20 hefter (blant annet om Plantering (59 sider)Röjning (75 sider)Gallring (93 sider)Stamkvistning (52 sider)Skötsel av björk, al och asp (131 sider)Naturhänsyn (67 sider) og Slutavverkning (60 sider))

Regelverk

Åse Marit Skjølås
Skogbrukssjef
E-post
Telefon 46 84 47 31