Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Landbruksnytt

Landbrukskontoret sender jevnlig ut Landbruksnytt til alle i kommunen som er registrert som søkere til produksjonstilskudd. Landbruksnytt inneholder aktuell informasjon om søknadsfrister, støtteordninger, endringer i lover og regelverk, og annen relevant informasjon for de som driver med jord- og skogbruk i Østre Toten.

Hvis du ønsker å motta Landbruksnytt, men ikke får dette i dag: Send en epost til fagansvarlig landbruk Marte Marie Taralrud, så får vi deg inn på mottakerlista. Du kan også lese nyhetsbrevene på denne siden, ved å klikke på årstall under.

2022
 • Landbruksnytt - april (PDF, 950 kB)
  Tema:  Ledig ekstrajobb: Bekjempelse av kjempebjørnekjeks - Forurensing fra rundballer - Overflatevann fra jorder - Tilskudd: Drenering av jordbruksjord - Tilskudd: Tiltak i beiteområder - Nydyrking - Godkjenning av nye arealer – frister for innmelding - Fallvilt - Vilt - Skogbruksplaner - Skog – oppsummering 2021 - Skogfond - Kontroller - Produksjons- og avløsertilskudd 2021 - Atomberedskap - Frist for å søke strømstøtte
2021
 • Landbruksnytt - september (PDF, 892 kB)
  Tema: Produksjons-/avløsertilskudd, tildekking av korn/halm under transport, ny landbruksmedarbeider, regionalt miljøtilskudd, nydyrking, erstatning ved produksjonssvikt, drenering, problemer med produsentnummer, vilt, skogfond, tilskudd til gjødsling i skog, tettere planting og beitebruk
 • Landbruksnytt - juni (PDF, 666 kB)
  Tema: Tilskudd til opplæring av sesongarbeidere i grøntnæringa, erstatning ved produksjonssvikt, rovdyrvarsling, tilskudd til drenering, skogplaner, skogfond og tilskudd, ekstratilskudd til vårplanting, facebookside for skogbrukere, ferieoversikt for landbrukskontoret
 • Landbruksnytt - februar (PDF, 651 kB) 
  Tema: Datahacking av kommunen, produksjons- og avløsertilskudd, viltstatus, godkjenning av nye arealer, nydyrking, floghavreregisteret, skogstatus
2020
 • Landbruksnytt - desember (PDF, 726 kB)
  Tema: Tilskudd: Tilskudd skogfond, SMIL-mildler, hjortevilt og jerv, veileder - bruksendring av driftsbygninger, tilskudd drenering, kantslått/pollinerende insekter, etterregistrering produksjons-/avløsertilskudd
 • Landbruksnytt - september (PDF, 782 kB)
  Tema: Produksjons-/avløsertilskudd, RMP (regionalt miljøtilskudd i jordbruket), forskrift erstatning ved produksjonssvikt planter-/honningproduksjon, prosjektet "Den dyktige bonden", vilt, skog, SMIL-midler
 • Landbruksnytt - august (PDF, 604 kB) 
  Tema: Utenlandsk arbeidskraft, ekstraordinært plantetilskudd, tilskudd gjødsling i skog, ny landbruksrådgiver
 • Landbruksnytt - juni (PDF, 719 kB)
  Tema: Smittevernveileder frukt/bær/grønt, risikoavlastning i grøntsektoren, IBU-midler, avlingsskadeerstatning, tilskudd tettere planting og gjødsling, ekstraordinært tilskudd skogplanting, høring lokal hundeforskrift, status skogbruksplan, søppelfyllinger/ulovlig brenning av avfall, bekjempelse av kjemebjørnekjeks
 • Landbruksnytt - februar (PDF, 684 kB)
  Tema: Produksjonstilskudd, nydyrking, avlingsskadeerstatning, IBU-midler (investering-/bedriftsutvikling), info fra beitelagene, prosjekt "Den dyktige bonden", jordleie-/forpaktningsavtaler, tilskudd tettere planting og gjødsling
2019
 • Landbruksnytt - oktober (PDF, 668 kB)
  Tema: Avlingsskadeerstatning, gjødselspredning, tettere planting, nærings- og miljøtiltak i skogbruket, skogfondutbetalinger, 
 • Landbruksnytt - september (PDF, 796 kB)
  Tema: Avlingsskadeerstatning, produksjons- og avløsertilskudd, tettere planting, SMIL-midler, tilskudd grøfting, RMP (regionalt miljøtilskudd), mottak av landbruksplast, IBU-midler, ulovlig brenning/forsøpling, forpaktnings- og jordleieavtaler
 • Landbruksnytt - juni (PDF, 701 kB)
  Tema: Avlingsskadeerstatning, tettere planting, gjødsling av skog, skogfond, landbruksplast
Marte Marie Taralrud
Fagleder landbruk
E-post
Telefon 46 85 59 27