Østre Toten kommune

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Deling av landbrukseiendom

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk, kan ikke deles uten samtykke.

Dette gjelder både når et areal blir delt fra en eiendom og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år.

Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer som utgjør en driftsenhet.

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

Slik søker du

Sammen med skjemaene rekvisisjon av oppmålingsforretningsøknad om delingnabovarsel, opplysninger gitt i nabovarsel og kvittering for nabovarsel, må det legges ved et kart som viser hva du ønsker å dele fra, og hvor stort areal som skal deles fra. 

Gebyr for behandling av delingssaker

For mer informasjon

Kontakt

Ada Engødegård
Telefon:
61 14 16 38 (kontor)
61 14 15 00 (sentralbordet)