Østre Toten kommune

Sjukdomsavløsning og tidligpensjon

Sjukdomsavløsning

Du kan søke om tilskudd til avløsning ved blant annet

  • sykdom
  • svangerskap/fødsel/adopsjon
  • følge av sykt barn til behandling
  • dødsfall i nær familie

Tilskuddet skal dekke utgifter til lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og avgiftspliktig kjøregodtgjørelse til avløseren.

Mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel.

Tidligpensjon

Tidligpensjonsordninga skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

Mer informasjon om tilskudd til tidligpensjon.

For å søke tidligpensjon, benyttes skjemaet du finner øverst på Landbruksdirektoratets side om tidligpensjon (se lenken over). Det er Statsforvalteren som forvalter ordningen, og har du spørsmål kan du kontakte deres landbruksavdeling. Søknaden skal også sendes direkte til Statsforvalteren.

Marte Marie Taralrud
Rådgiver
E-post
Telefon 46 85 59 27