Østre Toten kommune

Fiske

Det er en mange gode fiskeplasser rundt Lena, blant annet ved Håjendammen og Håjenbrua/idrettsplassen.  Du må ha fiskekort for å fiske i elva.

Fiskekort kan kjøpes hos ESSO Lena, ESSO Skreia, G-Sport Toresen, Skreia Sport og Spill, Statoil Kolbu og på Turistkontoret Gjøvik.

Elva er fredet for fiske fra 10. september og til 1. januar.

Lenaelvens Fiskerforening disponerer fiskeretten i Lenaelva for hele strekningen fra Kolbu til Sundvika. Inntektene fra salg av fiskekort går tilbake til elva i form av kultiveringstiltak / oppsyn, opprydding og tømming av vanningsdammer slik at fisken kommer fram.


Mjøsørret. Eier: Lenaelva Fiskerforeninng
Elveørret. Eier: Lenaelva Fiskerforening

FISK

 • Elva er et viktig gyte- og oppvekstområde for mjøsørretten, mjøsharr og lokale fiskebestander som blant annet ørret og harr.
 • Ørretbestanden i Lenaelva kan dels i to grupper:
  Den ene består av fisk som foretar næringsvandring til Mjøsa for så å vende tilbake til elva for å gyte.
  Den andre består av stasjonær fisk som lever i elva hele livet.
   
 • De vandrende individene kan nå lengder på 70 cm, mens de stasjonære sjelden blir større enn 35-40 cm.»
 • Strekningen som er tilgjengelig for ørret som vandrer oppover Mjøsa er 30 km. Av Mjøsas tilløpselver er det bare Svartelva ved Hamar og Gudbrandsdalslågen som har lengre strekninger tilgjengelig for storørret.

FISKE

 • Det foregår to typer fiske etter ørret i elva – vårfiske etter stedegen ørret som lever hele sitt liv i elva, og etter mjøsørret som går opp i vassdraget fra Sundvika og stort sett opp til Lena.
 • Fisk opp til ca. 8 kg kommer tilbake til elva for å gyte.
 • Fiske etter Harr er populært i nedre delen av elva.
 • Lenaelva har i dag fire fiskepassasjer ( en i Åsdammen, to ved Kværnumsfossen og en i Håjendammen), noe som gir ørret tilgang til å vandre.
 • Dammene utgjør viktige standplasser og leveområder for større fisk i vassdraget.

 

FISKEREGLER

 • Det skal tas hensyn til avlinger og privat eiendom ved ferdsel langs elva.
 • Alt fiske starter øverst i hølen du skal fiske i.
 • Det skal være bevegelig fiske, ingen får oppholde en fiskeplass over 15 minutter.
 • Alle skal fiske seg nedover hølen.
 • Ingen får gå ut i elva foran en som fisker seg nedover.
 • Vis respekt for fiskere og fisk.
 • Sett fisk under minstemålet 30 cm skånsomt tilbake i elva.
 • Siste fiskedag er 9.september

 

FISKEPLASSER

Håjendammen 
Det er tatt mye stor ørret i dammen. Ørret på 1 kg er ikke uvanlig. Årlig fanges det flere hundre ørret i dammen. Det kan fiskes med sluk, mark og flue. 

Håjenbrua / idrettsplassen
Her kan det være mye småfisk, så respekter minstemålet.