Østre Toten kommune

Snarveier

Pilegrimsleden

Østre Toten har 58,2 km med pilegrimsled gjennom kommunen.
Leden er en vandring gjennom kultur- og naturlandskapet, og går hovedsakelig på gutuer, gårdsveier og grusveier.

Pilegrimsleden gjennom kommunen er basert på 130 grunneieravtaler. Skjøtsel, merking og skilting er satt bort til Lepro AS.

Her er noen av vandrerutene langs leden i Østre Toten beskrevet.

Omlegging Kapp
Pilegrimsleden er lagt om ved Baakind. Her følger leden nå alleen opp til Mjøsvegen. herfra går man kangs hovedvegen fram til Glemmestad. Der man igjen tar seg ned til Mjøsa via åkerkanten og gammel traktorveg.Ny trase er ca. 350 meter lengre enn gammel trase. 

 

 


 

Kari Kveine
Spesialkonsulent
E-post
Telefon 970 20 488
Mobil 970 20 488